Vincent Pieterse

Ik begon in 2000 als zelfstandig ondernemer, na een lange loopbaan in het onderwijs. De rode draad in mijn werk als coach, trainer, en onderzoeker is mijn interesse in wat mensen ‘beweegt’. Mijn bedrijf, Pieterse.com richt zich op de menselijke kant van organisaties. Ik ben de auteur van verschillende artikelen en boeken over nieuwe benaderingen voor organisatieontwikkeling, leiderschap en organisatiecultuur. Kenmerkend voor mij is dat ik mijn academische achtergrond en mijn creatieve werkstijl weet te combineren met een praktische en resultaatgerichte aanpak.

Wat ik bied

Begeleiden van mensen en organisaties in hun ontwikkeling

Ik begeleid mensen en organisaties in hun ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn verschillende cases met thema’s als: leiderschap, organisatie leren, gedrags- en cultuurverandering, cross-culturele samenwerking, strategie management implementatie, en het monitoren van menselijke factoren tijdens verandertrajecten, nationaal en internationaal, effectief aangepakt.

Leren en ontwikkelen

Een interactief proces

Ik ben gepassioneerd door wat mensen beweegt: in hoe zij denken, handelen, ontwikkelen en betekenis geven aan hun dagelijkse leven. Mijn gehele loopbaan en mijn eigen ontwikkeling staan in het teken van die passie. Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat je zelf in beweging moet komen en blijven als je iets wilt bereiken op het persoonlijke of professionele vlak. Uit die beweging ontstaat de beoogde verandering. Dit is de reden dat ik met een energieke, mens-georiënteerde, en kleinschalige aanpak, mensen en organisaties begeleid in hun verander- en transitieproces

Kennisdeling

Toegepaste kennis voor professionals en leiders

Veel wetenschappers willen bijdragen aan de kennis binnen hun vakgebied en aan de besluitvorming van professionals en leiders. Echter, professionals lezen zelden artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Geen wonder. De meeste tijdschriften zijn moeilijk toegankelijk en onbetaalbaar voor iedereen buiten de academische wereld. Zelfs als 'open-access' publiceren succesvoller wordt, zouden het meestal onbegrijpelijke jargon en de enorme hoeveelheid en de lengte van de artikelen nog steeds voorkomen dat professionals ze lezen. Daarom bespreek ik hier interesant wetenschappelijk onderzoek en ideeën over leiderschap en management om deze meer toegankelijk te maken voor professionals.

De ‘Shakespeariaanse nar’

Organisaties-als-theater

De hofnar heeft koningen en later managers de waarheid verteld. De typische nar is tegenwoordig een management consultant. Die hofnar is bij Shakespeare nooit echt komisch, hij is wijs, hij is slim, hij is soms ook snel, hij is bitter, maar humor ontbreekt hem geenszins. Shakespeare gebruikte de vrijheid van de hofnar om kritische observaties te delen die indien afkomstig van een ander personage opstandig zouden zijn geweest tegen het systeem. Verborgen achter zijn dwaasheid kan de nar scherpe opmerkingen over het hedendaagse discours geven. De hofnar van Shakespeare is een subtiele leraar, realiteitsinstructeurs. De 'wijze hofnar van Shakespeare' dient om een over het hoofd gezien of anders onuitgesproken inzicht op een tot nadenken stemmende manier aan te bieden.
Photo: Heide Pinkall / Shutterstock.com