Leren en ontwikkelen

Gebaseerd op de idee dat menselijke ontwikkeling sociaal is gesitueerd en kennis wordt opgebouwd door interactie met anderen, ga ik ervan uit dat leren kennis ontwikkelt door middel van inzicht en interactie wat gebeurt door menselijke activiteiten in organisaties. Dit concept vereist dat lerenden expertise in teams ontwikkelen en dat individueel leren in essentie gerelateerd is aan het succes van groepsleren. Vele jaren ervaring hebben mij geleerd dat als je iets wilt bereiken in de actualisatie van verandering, je de immateriële kenmerken van leren in het interactieve proces moet herkennen en omarmen. In lijn met deze dynamische benadering van verandering en transitie, zijn mijn programma's ontwikkeld als een bricolage, dat verschillende vormen als input bij elkaar brengt, zoals academische theorieën, real-life casestudies en mijn eigen praktijkervaring. Met deze bricolage bied ik rijkere en daarmee meer betekenisvolle vormen van verander- en transitieprocessen.

Gastlessen en workshops

Op basis van mijn academisch werk bied ik interactieve gastcolleges en workshops over leiderschap. Door de lens van moderne managementteksten onderzoek ik het verband tussen hedendaags management en de artistieke kritiek van de avant-garde bewegingen van de jaren vijftig, waarbij ik me specifiek richt op de Nederlandse Vijftigers, de Cobra-beweging en het tegenculturele activisme van de jaren 60. Vervolgens wordt een managementdiscours gegenereerd waarbij de figuur van de kunstenaar het model wordt voor de moderne leider: charismatisch, visionair, intuïtief, mobiel, creatief, coöperatief, open voor het nemen van risico's en sterk in netwerken. Zo'n discours spreekt de waarden aan van zelfactualisatie, vrijheid, authenticiteit en kennis ontleend aan persoonlijke ervaringen, de waarden van de artistieke kritiek die zijn opgenomen in hedendaags leiderschap. Tijdens de gastcolleges en workshops onderzoek ik deze transformatie van de artistieke kritiek naar hedendaags leiderschap. Daarbij onderzoek ik de dilemma's, paradoxen en tegenstellingen die aanwezig zijn binnen hedendaagse leiderschap.

Executive Coaching

Mijn jarenlange ervaring en wetenschappelijke achtergrond maken mij bij uitstek geschikt als ‘relatieve buitenstaander’ een effectiev extern klankbord. De opbrengst van de coachingsessies is uw persoonlijke en zakelijke identiteit, kwaliteiten, talenten én zwakke plekken zichtbaar te maken. Vervolgens begeleid ik u in de nadere ontwikkeling van uw persoonlijke en zakelijke vaardigheden om uw persoonlijke en organisatorische doelen te realiseren.

"There is such thing as a free lunch" (TISTAAFL)

Het TISTAAFL-concept is eenvoudig, kosteloos en gebaseerd op het idee van business coaching. Tijdens een lunch wordt een (wetenschap-)ondernemer, leider of manager uitgenodigd om de professionele uitdagingen die hij/zij ervaart te bespreken. In een informele setting is het referentiesysteem van de interactie uw ervaring, ideeën en de behoeften van de organisatie. Het doel is om u te ondersteunen bij het verkrijgen van inzichten van de behoeften van het bedrijf en om ook een veilige plek te bieden voor een gesprek dat u niet kunt voeren met collega's, werknemers, familie of aandeelhouders. Oh, en de lunch betaal ik ook. Er is zoiets als een 'free lunch'.

De menselijke factor bij innovatie processen

Concurrentievoordeel ligt deels in het vermogen van de organisatie om te innoveren en interne en externe kennis te evalueren en te exploiteren. Het vermogen om dit concurrentievoordeel te identificeren en te beoordelen is van cruciaal strategisch belang voor organisaties. Theorie vertelt ons dat innovatie een interactief proces is, een leerproces tussen mensen en organisaties, dat sterk gerelateerd is aan de organisatiecultuur. Vele jaren ervaring hebben me geleerd dat als je iets wilt bereiken in de actualisatie van innovatie, je de ongrijpbare kenmerken van leren in relatie tot de organisatiecultuur moet erkennen en omarmen. Daarom heb ik een monitor ontwikkeld om te proberen inzicht te krijgen in de rol van het individu bij innovaties. De monitor wordt op basis van een kwalitatieve onderzoeksmethode en bijbehorende technieken, zogenaamde ‘mindset criteria’: beelden en ervaringen, van de bij innovatie betrokken managers en medewerkers in kaart gebracht. Dit in kaart brengen gebeurt vanuit verschillende perspectieven: mensen, organisatie en bedrijf. Op die manier wordt een verbinding gelegd tussen individuen, de organisatie en hun beoogde doelen en doelstellingen. De mindset criteria worden geabstraheerd naar thema’s en vertaald naar interventies. Deze interventies zijn van belang voor een succesvolle implementatie van de beoogde doelrealisatie binnen de organisatie.

WhozNext

WhozNext is een 'community of practice', gericht op maximale impact; onze prioriteit is het delen van kennis om kennisintensieve MKB organisaties te ondersteunen bij hun uitdagingen voor een succesvolle commercialisering van hun innovatie. Als het gaat om innovatie, hebben organisaties en beleidsmakers over het algemeen veel aandacht besteed aan middelen, processen en het meten van succes - de gemakkelijker te meten, op hulpmiddelen gerichte innovatiebouwstenen. Maar bedrijven en beleidsmakers hebben vaak veel minder aandacht besteed aan de moeilijker te meten, mensgerichte factoren van een innovatieve cultuur (waarden, gedrag en organisatieklimaat). Toch hebben deze 'immateriële activa' de grootste invloed om de cultuur van innovatie vorm te geven en een duurzaam concurrentievoordeel te creëren. Daarom identificeren we oplossingen voor de vragen die rijzen tijdens de transitie naar een innovatieve organisatiecultuur. We delen de kennis die is verzameld met zoveel mogelijk mensen omdat kennis alleen maar meerwaarde krijgt als het wordt gedeeld.
Voor meer informatie, zie whoznext.eu