Film
2019

Do We Have a Leader?

In: Turn to Film: Film in the Business School

Leiderschap is sinds het begin een probleem in organisaties geweest. Het lijkt erop dat telkens nieuwe kwesties over hoe te presteren en de juiste leider te zijn, te maken hebben met wat mensen van hen verwachten. Er is veel literatuur over deze kwestie die aangeeft dat een leider vaak een tragische figuur is of tenminste iemand die zich opoffert voor anderen. In dit hoofdstuk beargumenteren we dat er tegenwoordig behoefte is aan spirituele, authentieke leiders die een rol lijken te spelen die buiten het gewone kader ligt en daardoor een voorbeeld kunnen worden voor anderen. Dit is traditioneel portret van de hofnar, die op 'een dunne lijn moet lopen' om functioneel te zijn. Moretti's film Habemus Papam lijkt deze kwestie te duiden als een onmogelijke positie voor hedendaagse leiders. In de film is het proces om deze leider te worden als een onmogelijkheid goed verbeeld. We vergelijken dit met de organisatieliteratuur over authentiek geestelijk leiderschap en met de ideeën van Michael Bahktin over het onderwerp van de status van het carnavalesque als organisatieprincipe.

The Blue(s) Road of Knowledge
2017

The Blue(s) Road of Knowledge

In: Post-formalism Pedagogy Lives: As inspired by Joe Kincheloe

Pedagogiek heeft een communicatieve epistemologie nodig zoals die in Amerika werd uitgedragen door de zogenaamde 'beatgeneratie'. Ik interpreteer Joe Kincheloe, en daarmee kritische pedagogiek, als 'beat'. De 'beatgeneratie' vierden creativiteit en artistieke vrijheid, terwijl ze hun uitingen zagen als een vorm van sociale kritiek. Vrij te durven zijn was een stellingname. Vandaag lijken we te balanceren tussen de mogelijkheden van creativiteit als levensomvattend, en van de repressie ervan als diep destructief. 'Zorg' als betrokkenheid en als een Levinasiaanse ethiek, speelt in zo'n positie een sleutelrol. Maar de draai van politiek naar ethiek betekent bijna altijd minder collectieve actie. Het is een beweging van buiten naar binnen.

OEcological pedagogy: an inspiring case study
2016

Ecologische pedagogiek: een inspirerend praktijkvoorbeeld

In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55(7/8):392-396

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de praktijk van Ecologische Pedagogiek: een experimenteel innovatie-experiment bij Sjalom en Petraschool (Agora), SBO-scholen in Zaanstad, waar een breed Zorgcentrum werd opgericht met een focus op groene pedagogiek, waaronder een boerderij, een ontwikkelingscomité en ecologische diagnostiek. Het VOMD-lectoraat van het masterprogramma Ecologische Pedagogiek is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling in Zaanstad.

Hoe word ik een speedboot?
2015

De invloed van de oude Grieken en Provo op Excellente Scholen

In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54(7/8):342-350

In Een (on)zinnig alternatief: De invloed van de oude Grieken en Provo op Excellente Scholen bespreek ik het initiatief van de minister van Onderwijs om excellente scholen te erkennen en waarderen. Het leiderschap van deze scholen vereist een koppeling tussen 'performance thinking' en persoonlijke kwaliteiten. Ik heb mijn eigen interpretatie van het fenomeen van prestatiedenken, afwijkend van de interpretatie van de pedagogen Gert Biesta en Hans Jansen en bied ik alternatieve oplossingsrichtingen voor het hedendaagse, resultaatgerichte 'performance-denken'.

From artist-as-leader to leader-as-artist
2011

From artist-as-leader to leader-as-artist

PhD Thesis

Van kunstenaar-als-leider tot leider-als-kunstenaar: Dichter en performer Simon Vinkenoog als voorbeeld van modern leiderschap is een kritisch onderzoek naar het imago van hedendaags leiderschap en zijn wortels. Door de lens van huidige managementteksten onderzoek ik het verband tussen hedendaags management en de artistieke kritiek van de avant-garde bewegingen van de jaren vijftig in Nederland, met speciale aandacht voor de Vijftigers, de Cobra-beweging en het tegenculturele activisme van de jaren 60. Vervolgens wordt een neomanagementdiscours geschetst waarbij de figuur van de kunstenaar het model wordt van de moderne leider: charismatisch, visionair, intuïtief, mobiel, creatief, coöperatief, open voor het nemen van risico's en sterk in netwerken. Een dergelijk discours appelleert aan de waarden van zelfactualisatie, vrijheid, authenticiteit en kennis die voortkomt uit persoonlijke ervaring , de oorspronkelijke waarden van de artistieke kritiek die zijn geïntegreerd in het moderne kapitalisme.

Industry Guide: Bio-business & Life Sciencese
1999

Bio-business & Life Sciences

Industry Guide

De Industry Guides reeks heeft tot doel inzicht te verschaffen in de beste informatiebronnen binnen een specifieke sector. Uit de ruime beschikbaarheid van informatie is een efficiënte selectie gemaakt en wordt op een georganiseerde manier gepresenteerd.

Information and Communication Technology
1999

Information and Communication Technology

Industry Guide

De Industry Guides reeks heeft tot doel inzicht te verschaffen in de beste informatiebronnen binnen een specifieke sector. Uit de ruime beschikbaarheid van informatie is een efficiënte selectie gemaakt en wordt op een georganiseerde manier gepresenteerd.

Integrated Financial Services
1999

Integrated Financial Services

Industry Guide

De Industry Guides reeks heeft tot doel inzicht te verschaffen in de beste informatiebronnen binnen een specifieke sector. Uit de ruime beschikbaarheid van informatie is een efficiënte selectie gemaakt en wordt op een georganiseerde manier gepresenteerd.